فال حافظ

فال حافظ

اي خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
از ديده گر سرشک چو باران چکد رواست
اين يک دو دم که مهلت ديدار ممکن است
تا کي مي صبوح و شکرخواب بامداد
دي در گذار بود و نظر سوي ما نکرد
انديشه از محيط فنا نيست هر که را
در هر طرف که ز خيل حوادث کمين گهيست
بي عمر زنده ام من و اين بس عجب مدار
حافظ سخن بگوي که بر صفحه جهان
بازآ که ريخت بي گل رويت بهار عمر
کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر
درياب کار ما که نه پيداست کار عمر
هشيار گرد هان که گذشت اختيار عمر
بيچاره دل که هيچ نديد از گذار عمر
بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر
زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر
روز فراق را که نهد در شمار عمر
اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر

تعبیر فال : در روزگار شادکامی به یاد دوستان و نزدیکان باش. غرور و خودخواهی را از وجود خود دور کن. عمر را بیهوده از دست نده و از لحظات آن به خوبی استفاده کن. عاقبت اندیش باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای chaghoo.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:chaghoo.ir